Ngộ rồi chẳng thấy có ngộ chi
Ngã, pháp đều không, biết ngộ gì
Chỉ thấy ngay đây “là” như vậy
Không dừng, không đến cũng không đi
.
(sư thầy Viên Minh)

tên miền tranhvietnam.com

$799

(phù hợp cho doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh tranh và các sản phẩm liên quan tới tranh…/ dành cho ai đam mê tranh, yêu tranh, vẽ tranh, sưu tầm tranh,…)

(dành cho các họa sĩ chuyên nghiệp, dùng để giới thiệu, quảng bá tranh & bán tranh…)

email: [email protected]

Ảnh chụp 1 bức tranh của họa sĩ Đoàn Nguyên